Privacy verklaring

Privacy is belangrijk!

Onze verwerking van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met deze privacyverklaring en deze is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG. Wij hechten veel waarde aan zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn alleen de gegevens die we van u krijgen en dat zijn:

Deze gegevens gebruiken wij in het kader van uw huidverzorging en/of uw koop van producten. Na voltooiing van de behandeling en/of verkoop bewaren wij uw gegevens alleen met uw instemming, of als er een specifiek doel is (zoals nazorg en/of garantie). U gaat hiermee akkoord op het moment dat we een behandeling starten of een koop van product afhandelen.

Om onze werkzaamheden uit te voeren kunnen wij gebruikmaken van externe partijen of serviceproviders om bepaalde taken namens ons uit te voeren en, alleen indien nodig, delen we met die partijen ook uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat dergelijke externe partijen voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming en dat zij uw persoonsgegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor de specifieke doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken. We streven er vanzelfsprekend naar om deze rechten te respecteren en te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke rechten en hoe u deze kunt uitoefenen:

We hebben maatregelen genomen om uw rechten uit te oefenen en te respecteren. Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen en beperkingen kunnen gelden op deze rechten, volgens de toepasselijke wetgeving.


Bianca Huidverzorging
Nieuwstraat 22
7161 DN Neede
E: mail@biancahuidverzorging.nl
T: 0545 294855

Terug ->